Bildene av politifolk som denger løs på demonstranter og velgere i Barcelona, sjokkerer og opprører verden.

 I Spania, som helt siden Franco-diktaturet falt har vært opptatt av demokrati, lokal og regional frihet og stort indre mangfold i språk og kultur, er det nå en håpløs situasjon i Barcelona og Catalonia.
Tilsynelatende er det helt unødvendig at det har blitt slik. Konflikten mellom de som ønsker katalansk selvstendighet og regjeringen i Madrid er preget at svake diplomatiske evner og noen merkelige politiske vurderinger. Resultatet kan bli alvorlig for spansk politikk, og i verste fall hele landet. Derfor må nå partene, ikke minst regjeringen i Madrid, få dette inn et nytt og konstruktivt spor. Dette kan ikke løses med køller og batonger.
Siste nytt:
Catalonia er en viktig region i Spania. En betydelig del av landets økonomi, spesielt eksportnæringer, holder til her. Regionen er også hjem for hele 16 prosent av Spanias befolkning. Når ønsket om å løsrive seg fra Spania er såpass sterkt hos så mange i regionen, så bør det bekymre regjeringen i Madrid.
Overrasket bør den imidlertid ikke bli, det er flere regioner i Spania med en særdeles sterk egen kultur. Ønsket om løsrivelse kjenner vi igjen fra separatistbevegelser i mange andre europeiske land. Dette er spenninger som regjeringene i mange europeiske nasjonalstater må håndtere. Den spanske ser ikke ut til å klare det særlig godt akkurat nå.
Situasjonen fullstendig låst: Minst 844 personer skadet
Noen vil alltid tro at alenegang og løsrivelse er det beste. Skottene var nære ved å bryte båndene til Storbritannia, men besinnet seg til slutt. Det bør bekymre europeiske politikere i flere land, at separatismen er på fremmarsj. Det skjer samtidig som vi ser en ny bølge av nasjonalisme og anti-globalisme.

Dagens europeiske regjeringer må synliggjøre for sine borgere at både de og verden er best tjent med å holde sammen, i rammene for nasjonalstaten og EU for den saks skyld. Det gjør man ikke ved å sette inn opprørspoliti mot folk som ønsker å avholde en folkeavstemning. Da har man i manges øyne tapt.