Millioner av katalanere vil stemme over løsrivelse den 1. oktober, men den spanske stat bruker kraftige virkemidler for å stanse dem. Spania er kastet ut i den verste politiske krisen på mange år, og dette er årsakene.

1. Vondt blod
Rivaliseringen mellom Barcelona og Madrid går hundrevis av år tilbake. Madrid har gått seirende ut og blitt hovedstad og maktsentrum, noe mange katalanere aldri har godtatt.

Kriger, massakrer og undertrykkelse har svekket dem ved mange korsveier, men har også styrket deres trassige motstandskraft og nasjonalisme.

Under Franco-diktaturet fra 1939–1975 var katalansk språk og kultur forbudt, og da Franco døde i november 1975 danset folk i gatene i Barcelona.

Siden den gang har det vært en ganske rolig, politisk kamp om gradvis mer katalansk selvstyre, med ansvarlige parter på begge sider. Derfor er det svært vonde sår som rives opp når katalanerne i disse dager ser det halvmilitære nasjonale politiet Guardia Civil i aksjon i gatene.

De arresterer politikere og tjenestemenn, de konfiskerer deres stemmesedler og urner.

Slik de ser det, hindrer Spania dem igjen å uttrykke seg fritt.