Mens sosiale medier publiserte falske påstander om skytingen i Las Vegas umiddelbart, gjør de profesjonelle mediene det helt avgjørende kritiske kildearbeidet som kreves når kaoset oppstår.

Ganske kort tid etter skytingen i Las Vegas fikk nyhetsredaksjonen i Aftenposten inn informasjon om at den antatte gjerningsmannen var demokrat og at skytingen var en protest mot Donald Trump. Informasjonen spredte seg lynraskt i sosiale medier og i en rekke nettbaserte diskusjonsgrupper.

Samtidig kom det opplysninger om at det skulle være flere gjerningsmenn. Dessuten ble en navngitt person feilaktig identifisert som massedrapsmannen i Las Vegas.

Dette er bare noen få eksempler på uriktig informasjon som ble gjort tilgjengelig for mange millioner internetbrukere verden rundt rett etter hendelsen i Las Vegas, via sosiale medier.

Kildekritikk er avgjørende kunnskap

For nyhetsjournalistene i Aftenposten blir det avgjørende å behandle hver påstand grundig og kritisk:

  • Hvem er kilden til påstanden om at gjerningsmannen var demokrat?
  • Er kildene offisielle (det vil si politi eller påtalemyndighet)?
  • Blir påstanden bekreftet av flere uavhengige kilder?
  • Hvem kan være mulige kilder å kontakte for å få verifisert eller avkreftet påstanden?

Behovet for informasjon er alltid stort etter slike hendelser som skytingen i Las Vegas og andre store terrorangrep. Men mens profesjonelle medier tidligere konkurrerte om å være først med ny informasjon, har det nå blitt et mye mer avgjørende kriterium å være ute med riktig og sann informasjon.

Der har de redaktørstyrte mediene et stort fortrinn. Redaksjonene har trent i årevis på kildekritikk. Journalistene er drillet i å stille kritiske spørsmål ved all informasjon. Alle som var på jobb på nyhetsdesken i Aftenposten mandag, har erfaring med at et offerbilde på sosiale medier like gjerne kan være en falsk profil som ikke har noe med hendelsen i Las Vegas å gjøre i det hele tatt.

Navnga ikke gjerningsmann før politiet bekreftet

Den profesjonelle journalistikken i Norge er regulert i Vær Varsom-plakaten. Her står det «vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.».

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/g5AqB/Profesjonelle-medier-gjor-de-vurderingene-sosiale-medier-ikke-kan-eller-vil-gjore