Paradise Papers. Hele Europa kutter i offentlige tjenester,
mens skatteinntektene forsvinner til skatteparadiser.

«Vi betaler all skatt vi skylder, hver eneste dollar. Vi benytter oss ikke av skattetriksing. Vi gjemmer ikke bort penger på en eller annen karibisk øy». Det sa Apple-sjef Tim Cook i en senatshøring i Washington DC i mai 2013. Og det ser ut til å være i det minste en halv sannhet. Øya er ikke karibisk, men europeisk. Den heter Jersey, og ligger i den engelske kanal. Skatteparadisene finnes også i Europa. Selv Norge regnes som et skatteparadis for rederinæringen.

Stormberg er halvparten så stor som Nike i Norge. Men betalte dobbelt så mye skatt.