Er lovbrudd mye knyttet til generasjoner? Norsk ungdom blir mer lovlydige for hvert år som går. Dette har vært kjent en stund.

Mindre kjent er det at godt voksne og eldre nå må ta en større del av ansvaret for at stadig flere politiansatte skal ha noe å fylle arbeidsdagen med. I Norge har vi nå snart en politimann eller politikvinne per 500 innbygger.

40 prosent ned
I 2002 ble 9956 ungdommer under 18 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette sunket til 5925 ungdommer, ifølge en utregning forskning.no har gjort med utgangspunkt i SSB sin statistikkbank. En reduksjon på over 40 prosent.

75 prosent opp
I 2002 ble 7316 voksne over 50 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette økt til nesten 13 000. En økning på over 75 prosent. Tallene er hentet fra SSBs kriminalstatistikk og omfatter alle som er siktet for lovbrudd.

Mindre voldsutsatte unge
Dagens ungdommer begår langt færre voldsforbrytelser og tyverier enn det generasjoner med ungdommer har gjort før.

Aller størst er nedgangen blant de yngste, altså unge under 18 år. I 1980 sto ungdom under 18 år for hele 35 prosent av alle siktelser for lovbrudd i Norge. I dag har dette sunket til under 8 prosent.

Mange unge siktes fortsatt for narkotikaforbrytelser. Hadde det ikke vært for dette, så ville nedgangen i kriminalitet blant norsk ungdom ha vært enda en god del større.

Ungdom blir også sjeldnere offer for vold nå enn før. Det er viktig, fordi ungdom og unge voksne generelt har vært de mest voldsutsatte i samfunnet.