For 500 år siden var folk i Nord-Europa opptatt av det samme spørsmålet som mange er i dag. Martin Luther var en av dem. Var det sånn vi fikk de nordeuropeiske velferdsstatene?

Bygger velferdsstaten i Norden, Nederland og Tyskland på sosialdemokratiske ideer fra det siste hundreåret? Eller begynte velferdsstaten egentlig med Reformasjonen, som Luther satte i gang for nokså nøyaktig 500 år siden?

Velferdsstaten – der kommunen og staten tar et hovedansvar for folk – er nemlig framfor alt et fenomen i Nord-Europa. I katolske land i Sør-Europa bygger folks velferd mer på hva familien er i stand til å stille opp med.

En tiggerfamilie på vei mot byen. Er de ekte eller falske tiggere? Illustrasjon fra heftet om tiggerne som ble utgitt første gang i 1510 og som Luther ble så begeistret over at han skrev forord til det.

Luther om ekte og falske tiggere
I året 1510 kom det ut et hefte i Tyskland om tigger-problemet med tittelen «Liber vagatorum».

Forfatteren er ukjent. Men heftet ble en skikkelig bestselger, drøye 50 år etter at boktrykkerkunsten var oppfunnet. Det forteller oss at mange for 500 år siden var opptatt av tigger-problemet.

Framfor alt ønsket folk å kunne skille mellom hvem som var ekte tiggere – som fortjente hjelp. Og hvem som bare var falske tiggere – som burde avvises.