Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater. Det finnes også et API mot Statstikkbanken.

Hvordan bruke Statistikkbanken?
Når du jobber med tall i Statistikkbanken, kan du velge variabler og verdier, du kan justere utseendet på tabellen så du får den slik du ønsker. Du kan eksportere til bl.a. Excel og kan lagre tabelluttaket ditt for å gå tilbake til det senere.

Utfyllende veildning
En utfyllende veildning for hvordan du bruker Statistikkbanken får du ved å klikke på lenkene:

Se video for rask og enkel veiledning i bruk av Statistikkbankenbruk-statbank-video

Gå til Statistikkbanken