Oljefondet har i høst sendt ut 500 brev om skatt og åpenhet. De har fått 45 svar.

Nike betaler bare halvparten så mye skatt som Stormberg i Norge, selv om de selger for dobbelt så mye. Slikt vil Oljefondet ha en slutt på.
Oljefondet har i høst sendt brev til de 500 største selskapene det har investert i, med klar beskjed om hva fondet forventer av selskapene om skatt og åpenhet.