Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse.

 – Stortingsflertallet vil slutte å straffe folk som sliter, men i stedet gi dem hjelp og behandling, sier Nicolas Wilkinson,  SVs helsepolitiske talsmann i Stortinget.

Det er partiene Ap, Høyre, SV og Venstre som står bak endringen. Wilkinson sier det er en marsjordre til regjeringen om å starte på arbeidet med å flytte førstelinje-reaksjonen mot misbrukere av stoff fra rettssalen til helsevesenet.