UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer.

– Sysselsettingsandelen faller, til tross for at vi har håndtert arbeidsledigheten i kjølvannet av oljeprisfallet relativt bra. Vi ser at det er behov for å gjøre noe annerledes, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Kristin Skogen Lund til Klassekampen.

I dag åpner hun NHOs årskonferanse, der næringslivsledere og politikere møtes. Tema for årets konferanse er «Verdien av arbeid». Lund mener det trengs politisk nytenking for å snu trenden med fallende sysselsetting.

Les hele saken i Klassekampen.


Lund mener IA-avtalen må endres

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) utløper om ett år. Før jul oppsummerte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at hun ikke synes avtalen leverer bra nok – verken når det gjelder å få ned sykefraværet eller å inkludere flere i arbeidslivet.

Kristin Skogen Lund sier at NHO skal drøfte IA-avtalen på et styremøte i slutten av januar.

– Men vi er omtrent verdens friskeste og lykkeligste folk, samtidig som vi har omtrent verdensrekord i folk på helserelaterte ytelser og sykefravær. Med det bakteppet er jeg enig i at vi ikke kan fortsette som før, for vi kan ikke være bekjent av de tallene rett og slett, sier hun.

Hun peker på at sykefraværet er mye høyere i offentlig sektor enn i private bedrifter.

– Er det greit? Er det naturlig å være mye sykere fordi man jobber i en kommune? Jeg synes ikke det. Det er vanskelig for oss å akseptere at man fortsetter i samme spor om det ikke gir bedre resultater enn det har gitt. Det at vi har oppnådd våre mål i NHO-sfæren, gjør at man må se på nye virkemidler som kan ha bedre universell effekt enn IA-avtalen har hatt.

– I Sverige har man innført karensdager, det vil si at man ikke får full sykelønn for de første dagene man er borte. Er det aktuelt for NHO?

– Her har vi ikke konkludert, men karensdager kan virke mot sin hensikt. Om man har folk som er på kanten av å være arbeidsføre, som så straffes hver gang de kommer tilbake til jobb og ser at det ikke fungerer, vil det fungere som et insentiv til å holde seg helt vekke i stedet for å prøve.

Selv om hun mener at avtalen ikke er optimal nå, mener hun modellen med trepartssamarbeid er riktig framgangsmåte.

– Jeg ser gjerne at vi fortsetter å jobbe sammen, men vi må ha kraftigere lut. Det er slik med de aller fleste ting her i verden at det som fungerer best, er kompromisser der ingen får det akkurat som de vil.