lederartikkel i Morgenbladet

«Gjør jobben deg til en mindre god mor? Det er spørsmålet du stiller deg selv, hele tiden. Men også: Gjør morsrollen deg til en dårligere skribent? Det spørsmålet er litt mer ubehagelig.»

Det er Claire Dederer som spør i essayet «What Do We Do With The Art of Monstrous Men?», som ble publisert i det amerikanske tidsskriftet The Paris Review denne uken. Det handler selvsagt om #metoo, om Weinstein, Polanski og Allen, men også om premissene for å lage kunst. Eller gå på jobben. Ikke minst dersom du er ambisiøs. Og kvinne.

Les hele saken og svar på spørsmålene fra læreboka mangfold


#metoo og arbeidslivet

Les lederartikkelen i Morgenbladet og svar på spørsmålene:

  1. Hva er #metoo, og hvem er Weinstein, Polanski og Allen?
  2. Hva er «likestillingsparadokset»?
  3. Hvordan forklarer redaktøren av Morgenbladet at mange kvinner velger omsorgsyrker?
  4. Hvilke forklaringer har hun på at mange kvinner velger bort lederstillinger?
  5. Er du enig i at seksuell trakassering kan være en medvirkende årsak til at kvinner i liten grad blir toppledere? Begrunn svaret ditt.
  6. Tror du flere kvinnelige toppledere ville redusert problemene med seksuell trakassering på arbeidsplasser? Begrunn svaret ditt.

Kanskje på tide at vi forstår mennene

Trakassering eller ubehagelig flørting? NRK-undersøkelse viser at flere tilfeller av seksuell trakassering forekommer i «gråsonen». Eksperter mener det handler om mistolkning av seksuelle signaler >>>>>>>>>