Ingen er uenige i målet. Men hva skal egentlig til for å få flere inn i arbeidslivet?

HO-konferansen handlet om det. Den nye regjeringen snakker om det. Arbeidsministeren har satt ned et nytt utvalg som skal finne svarene: Hvordan få flere som står utenfor, i jobb? Hvor mange det dreier seg om, kommer an på hvordan man teller. Men alle er enige om at unge med psykiske problemer, innvandrere – spesielt kvinner fra enkelte regioner, funksjonshemmede og folk med kroniske lidelser sliter.

Aftenposten
A-magasinet