Her er listen over ungdommens smarteste yrkesvalg. Fremtidens arbeidsmarked er vanskelig å spå. Men i takt med digitalisering og effektivisering er det naivt å tro at behovet vil være det samme som i dag. Hvordan kan man som ung forberede seg best mulig?

136.000 jobber er tatt av digitaliseringen
Nylig slo NHO-rapporten «Nye jobber i Norge foran den digitale revolusjonen» fast at 136.000 jobber er tatt av digitaliseringen i Norge på fem år. Stefan Følster, som står bak rapporten, understreker at det er et stort behov for personer med teknisk kompetanse – både nå og i fremtiden.

– Enda viktigere å få frem er imidlertid at det er en stor etterspørsel etter folk som både kan ett yrke og i tillegg har digital kompetanse for å drive digitaliseringen videre på sitt felt. Dette er spesielt viktig i det lange løp, hvor datamaskiner og roboter blir bedre enn de fleste på det meste.

Tjenesteytende yrker
– Grovt sagt vil det i de tjenesteytende næringene være størst behov for å sysselsette flere, mens sysselsettingen innenfor industri- og oljevirksomhet kommer til å gå tilbake, sier arbeidsmarkedsforsker Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Og når vi snakker tjenesteytende næringer: Særlig etter yrker innenfor helse og omsorg vil etterspørselen vokse klart. Det er ifølge Stølen både på grunn av aldringen i befolkningen, men også fordi vi vil bruke mer av midlene våre til å etterspørre personlig oppfølging.