Forskningen på kunstig intelligens går veldig fort. Forskerne spår at om få år vil den endre arbeidsdagen i flere yrker.

Se for deg at du om femten år befinner deg i en tunnelbrann. Det utvikler seg raskt og situasjonen er uoversiktlig. Hvor skal du løpe for å komme deg ut? Du tar opp telefonen og får beskjed om hvordan du best mulig skal komme deg ut i live.

– Dataprogrammet er smartere enn oss, og kan tolke datamateriale på en helt annen måte enn vi kan med hjernene våre, sier professor Ole Christoffer Granmo.

I en av Universitetet i Agders avdelinger, ligger CAIR. Her jobber 20 forskere med å utvikle kunstig intelligens som skal gjøre store endringer i hverdagen vår. Instituttet har ikke eksistert lenge. Faktisk under ett år.