Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse og oppdager for sent hvordan de skal oppdra barna i Norge.

Ubah Aden er trebarnsmor i full jobb, Ap-politiker i Oslo og medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen. I flere år har hun tatt til orde for at foreldre vil bli mer trygge i rollen som oppdragere i Norge ved å følge foreldreveilederprogrammet International

Child Development Programme (ICDP). Les hele saken

Mathilde Tybring-Gjedde (H): – Lærere bør gå på hjemmebesøk til foreldre som ikke møter på foreldremøter
Hjemmebesøk og fadderordning vil bedre samarbeidet mellom skole og foreldre som sliter med å forstå det norske skolesystemet. Det mener Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. Les mer her


FAKTA: INNVANDRERE MED SOMALISK BAKGRUNN

  • Vel 40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge.
  • 28.696 innvandrere fra Somalia og 12.767 norskfødte med somaliske foreldre.
  • Ingen andre innvandrergrupper blir gjenforent med flere slektninger enn den somaliske.
  • Forholdet mellom flyktning- og familieinnvandringen fra Somalia for perioden 1990–2015 ligger på 0,68 familiemedlemmer pr. flyktning. Det er drøyt dobbelt så høyt som sammenlignet med andre grupper.
  • Somaliere er den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge. De topper de dårlige statistikkene. Slik har det vært i snart 30 år, siden begynnelsen av 1990-tallet da borgerkrigen i landet skapte en flyktningbølge som også nådde Norge. Men de første somaliere som kom hit, var sjøfolk som kom på 1970-tallet.
  • Fortsatt er det store flertallet av somaliere i Norge uten arbeid. Mistillit til myndighetsorganer som barnevernet er dokumentert i flere forskningsrapporter.
  • Høsten 2017 satte flere medier søkelys på at noen foreldre tyr til drastiske løsninger for å få barna på rett kjøl. De sender barna til utlandet, noen barn havner på koranskoler som snarere er korreksjonssentre, andre hos mer eller mindre perifere slektninger.
    Kilde: Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå pr. 1. januar 2017)