Fremskrittspartiet har ikke lykkes med skape større oppslutning
hos velgerne om sine innvandringskritiske oppfatninger.

Tidsskrift for samfunnsforskning hadde sist høst en artikkel om nordmenns syn på flyktninger, innvandrere og innvandring, med analyser av data fra Norsk Monitor.

De viste at holdningene ble stadig mer positive mellom 1993 og 2015, noe blant annet det økte innslaget av innvandrere i norske lokalsamfunn trolig har bidratt til.

Denne konklusjonen ble også presentert i Viten-spalten i Aftenposten 31. august i fjor.

Den falt tydeligvis noen tungt for brystet, slik et utdrag fra ett av flere opphissede innlegg i avisens kommentarfelt illustrerer:

«Denne artikkelen er regelrett galskap og endeløs løgn fra folk som gjør ordene ‘professor’ og ‘forsker’ til latter og spott. (…) Forfatterne utviser monumental kunnskapsløshet om Islams natur, virkemåte, organisering, historie, langsiktighet og dynamikk. Eller så lyver de mot bedre vitende. Uansett er det kriminell desinformasjon, der de hevder at muslimers og Islams natur vil endre og ‘integrere’ seg bare nordmenn er snille og selvutslettende nok.»

Den siste påstanden illustrerer et av problemene med nettdebatter, at deltagere ikke har lest det de kritiserer.

Islams natur og integrering var ikke tema i artikkelen.
Skribentens egen holdning går tydelig frem av kommentaren, og den kan være noe av grunnen til at det avvises at holdningene er blitt mer positive.

Virkelighetsoppfatningen kan farges av egne holdninger, noe HL-senterets studie av fordommer mot jøder og muslimer viser.