Leder
Afteposten

Denne uken stemte USA og Russland ned hverandres forslag om en granskning av det
påståtte kjemiske angrepet i Syria. USA la først frem sitt forslag, som ble stanset
da Russland brukte vetoretten. Kina avsto fra å stemme, slik landet også tidligere har gjort når det ikke stemmer sammen med Russland i Syria-spørsmål.

Etter avstemningen om USAs resolusjonsforslag la Russland frem en alternativ resolusjon.
Heller ikke denne gikk igjennom, ettersom kun seks land, inkludert Kina og Russland,
stemte for. Til slutt la Russland frem nok et forslag, som også ble nedstemt.