Leilighet eller enebolig? Hage eller trafikkstøy? God plass eller trangt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker nordmenn 15 timer og 21 minutter av døgnet i eller ved boligen vår. Men hvordan bor vi egentlig?

Vi har plukket ut tall som beskriver nordmenns bosituasjon.

1. Disse boligtypene bor vi i

2. Så mange eier og så mange leier

Det er hovedsakelig par med store barn (6–17 år) som er selveiere (85,8 prosent), aleneboende er oftest eiere av andels- og aksjeleiligheter (19,1 prosent), mens mor/far med små barn (0–5 år) utgjør den største gruppen som leier bolig.

https://www.aftenposten.no/bolig/Slik-bor-vi-i-Norge-i-dag-11932b.html