Det oppstår identietskriser som ikke handler om etnisitet, nasjon eller religion, men som handler om at folk ikke kjenner igjen sine egne hjemsteder, ifølge Thomas Hylland Eriksen.

Globalisering og stadig raskere endringer skaper nye muligheter verden rundt. Men det skaper også sinne og avmakt.

I et stort forskningsprosjekt har Thomas Hylland Eriksen og hans kolleger undersøkt hvordan globaliseringen blir håndtert ulike steder i verden.

– Vi har rettet søkelyset mot at verden nå gjennomgår eksplosive og maniske endringsprosesser som skaper en avmaktsfølelse i mange samfunn. Dette er viktig for å forstå nye politiske konfliktlinjer, for å forutse nye flyktningstrømmer og for å stoppe klimaendringene, sier Eriksen, som er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Les hele saken på forskning.no