En urovekkende andel unge leser ikke nyheter, stoler ikke på dem og vet ikke hvor de selv står politisk. Det er vår skyld.