Egne penger – til forbruk, til mat, til klær. Flere identifiserer det som et nøkkel spørsmål for å redusere utenforskap og dermed kriminalitet blant unge.

De fremmøtte la lite imellom da de beskrev virkeligheten anno 2018:

  • En kraftig økning i antall unge gjengangere registrert av politiet. For to år siden var det 110, i fjor var det 151.
  • For lite og for dårlig samarbeid og informasjonsflyt mellom politi, skole, ungdomsarbeidere og barnevern.
  • Mindre midler enn før til forebygging og fritidsklubber, mer brukt på kortsiktige prosjekter. Lite tilbud til dem over 18 år.
  • Skyhøy frafallsprosent i skolen i enkelte områder. Unge som ikke får nok mat hjemme, bor trangt og har aldri egne penger.

Bakteppet for høringen er den markante stigningen i den registrerte ungdomskriminaliteten de siste to årene. Spesielt volden øker kraftig. I tillegg står Oslo overfor en gjengutfordring som er større enn på mange år, slik VG har avdekket.