Utviklingen blant tenåringene har snudd: Langt flere Oslo-ungdommer røyker hasj, har «problemadferd» og er utsatt for vold og trusler.

lere tegn går i retning av brudd på skikkelighetstrenden som har preget den norske ungdomsgenerasjonene de siste 10–15 årene. Slik konkluderer forskerne i den nye Ung i Oslo-rapporten, som presenteres tirsdag:

  • En markant økning i cannabisbruken bekymrer forskerne.
  • For første gang siden 2006 finner forskerne en økning i problemadferd.

25.000 ungdommer på alle trinn i ungdomsskolen og videregående skole har svart på spørreundersøkelsen, to av tre av byens tenåringer.

Kan skyldes endringer i ungdomskulturen
– Hva ligger bak disse bruddene med det dere kaller skikkelighetstrenden?
– Det kan skyldes endringer i ungdomskulturen som nå kommer til uttrykk. Vi så en forsiktig tendens i de nasjonale tallene fra Ungdata-undersøkelsene i fjor, og nå ser vi trenden enda tydeligere i Oslo, sier prosjektleder for Ung i Oslo 2018, forsker Anders Bakken ved NOVA/Oslo Met. Han understreker at det er for tidlig å si noe sikkert om hva årsakene er.