Vestlige samfunns sårbarhet gjør livet her verdt å leve. Alternativet er verre enn mange tror.

Russland gjennomførte altså en stor operasjon for å påvirke utfallet av det amerikanske
presidentvalget i 2016. Datahacking og spredning av falske nyheter i sosiale medier er nytt, men prinsipielt er dette ikke noe annet enn hva USA, Sovjetunionen (Russland) og andre stormakter alltid har drevet med i andre land: Støtte militærkupp, dytte på revolusjoner, gi skjulte penger til bestemte politikere, plante forstyrrende mediesaker
og hva oppfinnsomme agenter ellers kan finne på.