Russetiden er i gang. Snart begynner også skoleåret.

Av sommerens føljetong i mediene kan man få det inntrykk at russen kun er opptatt av sanseløs fyll, løssluppen sex og hærverk. Men mange driver også med vold.

Dannelsesreiser har alltid gått til antikkens vugge. Så også for kremen av dagens ungdom, som reiser til dikteren Homers gravøy, Ios i Egeerhavet. Her forhåndsmarkerer russen avslutningen av 13 års skolegang med å slå hverandre helseløse.

Ifølge russen selv er det få som deltar i disse slåsskampene. Likevel mange nok til at gresk politi og lokalsamfunnene som årlig hjemsøkes, opplever de utagerende før-russetreffene som plagsomme.

De siste fire-fem år har russen gradvis skapt en tradisjon; årets annenklassinger reiser til Hellas for å feire starten på innledningen av begynnelsen på avslutningen av skolegangen som det norske samfunnet har skjenket dem.