Andelen sysselsatte vil ikke falle i framtida når man tar hensyn til færre barn og friskere eldre. I en ny forskningsartikkel viser Sindre Farstad at det ikke stemmer at de yrkesaktive må forsørge stadig flere uten jobb. Professor kaller forestillingen om eldrebølge en bløff.

Mens det i dag er 2,7 i jobb for hver pensjonist, vil det bare være 1,6 sysselsatt til å forsørge hver pensjonist i 2060.

Dette er kjernen i fortellingen om eldrebølgen, og tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås mest sannsynlig anslag for befolkningsutvikling, og at de sysselsatte mellom 25 og 65 år vil få det vanskelig med å betale for pensjonene til dem som er eldre.

Men selv om slike tall får stor betydning for utarbeidelsen av reformer i Norge, gir de et galt bilde, sier rådgiver i pensjonistforbundet Sindre Farstad. I en ny artikkel i tidsskriftet Fagbladet samfunn & økonomi kaller han advarslene om en eldrebølge for en voldsom overdrivelse og storm i vannglass.

Friskere eldre og færre barn vil gjøre at andelen i arbeid slettes ikke kommer til å falle dramatisk i framtida likevel.


Eldrebølgen avlyst? Bedre termometer, men pasienten er fortsatt syk

DEBATT: Selv om begrepet eldrebølgen kan kritiseres bør en fortsatt være bekymret for våre velferdsordninger, særlig på lang sikt. >>>>>>>>