KRONIKK: Det er sjelden en halv grad har betydd så mye for menneskeheten. 39 stater er bekymra for sin fremtid. For ni land er havnivået allerede kritisk. Nå kommer ny rapport fra FNs klimapanel.

Mandag 8. oktober legges statsbudsjettet frem. Men FNs klimapanel legger frem noe som er langt viktigere samme dag: Det er rapporten som viser hva må til for å nå Parisavtalens mål om å begrense jordas temperaturøkning ned mot 1,5 grader sammenliknet med førindustriell tid.

Er det i det hele tatt mulig? Hvordan kan det oppnås? Hva er forskjellen mellom 1,5 og 2 graders-målet?

Forestill deg at du er regjeringssjef på en av verdens 39 små øystater, de ligger stort sett i Stillehavsområdet, rundt Afrika og i Karibia og rager ikke stort mer enn 10-20 meter over havet. I Paris i desember 2015 var det disse som fikk til endringen i avtaleteksten som hadde ambisjon å holde oppvarmingen til godt under 2 grader på jorda.

Derfor fikk man i inn i avtaleteksten at man skal begrense global oppvarming betydelig under 2 grader og ned mot 1,5 grader.

Hva er forskjellen på 1,5 grad og 2?
Etter dette fikk FNs klimapanel i oppgave å finne ut hva dette betyr- å nå 1,5 grader istedenfor 2 grader og med hvilken sannsynlighet.

Som for statsbudsjettet, har det startet å komme lekkasjer om innholdet i FN-rapporten som kommer mandag:

Sannsynligheten for å begrense til 1,5 grader er der teoretisk. Men reelt virker det umulig på grunn av tregheten i systemet og mangelen på politisk gjennomføringskraft. USAs abdisering i spørsmålet er temmelig absurd, men reelt.

Det er sjelden en halv grad har betydd så mye for menneskeheten, det gjelder oss alle – ikke bare om du er regjeringssjef over en øystat noen meter over havet.

Når utslippene faktisk økte med cirka 1,4 prosent på global basis i fjor, i strid med trenden som har vist utflating i noen år, så går ikke dette veien. Per i dag har vi nådd cirka én grad global oppvarming. Den gjenværende mengden vi kan fortsette å slippe ut av drivhusgasser er derfor svært begrenset.