Tar historieskrivere feil om de forteller oss at det var under Arbeiderparti-årene på 1950-tallet at det norske likhetssamfunnet ble skapt?

Fram til siste verdenskrig var Norge et land med stor forskjell på folk. Den økonomiske ulikheten var veldig høy. Norge var åpenbart et klassesamfunn. Så skjedde det noe dramatisk allerede det første krigsåret 1940.

Et forskningsprosjekt hos Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå kartlagt hvor stor inntektsulikheten mellom folk i Norge har vært gjennom 154 år – fra 1875 til 2013. Prosjektet har vært et samarbeid mellom SSB-forskerne Rolf Aaberge og Jørgen Modalsli og Anthony B. Atkinson fra universitetet i Oxford. Det aller mest spennende SSB-forskerne har oppdaget, er hva som skjedde i Norge under 2. verdenskrig.

Høy ulikhet før krigen
Helt fra 1875 og fram til krigsutbruddet i 1940 ser vi at inntektsulikheten i Norge var svært høy, sier SSB-forsker Rolf Aaberge.
– Krigen skaper et dramatisk fall i denne ulikheten.

– Etter krigen fortsetter fallet i ulikhet fram til 1953. Deretter holder den seg på et stabilt lavt nivå fram til 1980. Da begynner ulikheten i Norge så smått å stige igjen. Siden har ulikheten i Norge økt litt år for år.