Er forbud mot ansiktsdekkende plagg diskriminerende? Nei, sier Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ja, sier FN.

Går en person ut på gaten i Frankrike med et plagg som dekker ansiktet, risikerer den personen en bot på omtrent 1500 kr (150 euro).

Det franske forbudet mot ansiktsdekkende plagg fra 2011 er fremdeles en av de mest omdiskuterte lovene i Europa. Det er omdiskutert fordi:

  • Enkelte miljøer mener en slik lov bryter med religionsfriheten til muslimske kvinner da den i praksis forbyr dem å bruke nikab og burka i offentligheten.
  • Andre land følger etter Frankrike. Belgia har samme type generelle forbud, Danmark Østerrike, Belgia og Nederland har lovverk som ligner. I tillegg har enkelte lokale myndigheter i Sveits og Italia har også forbudt bruk av heldekkende hodeplagg i det offentlige rom. I Algerie ble det i oktober innført forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle arbeidsplasser.
  • I Norge ble det i sommer vedtatt et forbud med ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner.