Jeg har en utfordring til norske arbeidsgivere: La 2018 være året dere gir ungdom som sliter sjansen til å prøve seg i jobb.

Etter en tøff periode på arbeidsmarkedet, lysner det nå. Ledigheten faller, økonomien er i vekst og mange kommer seg i jobb. Bedriftene melder om at de planlegger å ansette flere i året som kommer. Det er svært gode nyheter, for til syvende og sist er det selve bærekraften i velferdssamfunnet det står om. For å betale for fremtidens skoler, helsevesen og velferd, er vi avhengige av at flest mulig er med og bidrar til verdiskapingen.

Ubrukt talent
Derfor vil jeg utfordre norske bedriftsledere: Ansett en som har falt ut av arbeidsliv eller skole. Åpne dørene for mennesker som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Jeg ber deg om å ha troen på folk og folks evner, selv om de kanskje ikke har en «strøken» CV eller den lengste utdanningen. Etter å ha reist landet rundt og sett utallige eksempler på vellykket arbeidsinkludering, er jeg ikke i tvil om at du som arbeidsgiver har mye å tjene på å rekruttere fra grupper som ofte regnes som sårbare. Vi snakker om unge mennesker uten fullført utdanning, men med masse ubrukt talent og stå på-vilje. Vi snakker også om funksjonshemmede, som fungerer helt utmerket i et arbeidsfellesskap bare det legges litt til rette for det. Og vi snakker om visse innvandrergrupper, som mer enn noe annet ønsker å bidra til det norske samfunnet, men som møter stengte dører og i noen tilfeller også fordommer.