1. november var det 25 år siden Det europeiske økonomiske fellesskap (kalt EF i Norge) skiftet navn til Den europeiske union (EU). Den gang trodde mange at medlemslandene var på vei i føderal retning, mot et Europas Forente Stater.

Et kvart århundre senere er det et ganske annet bilde som trer frem. Det indre marked er langt fra realisert, særlig innen tjenestesektoren. Storbritannias utmelding av EU, brexit, dokumenterer at fellesskapet ikke er hugget i stein. Eurokrisenavdekker grunnleggende økonomiske konflikter mellom nord og sør.

Flyktningkrisen og den autoritære vendingen i flere tidligere kommunistland har skapt økt spenning mellom øst og vest. Svært få statsledere stiller seg bak Frankrikes president Emmanuel Macron, hvis svar på de mange krisene er å gjøre et integrasjonsbyks fremover.

Parentes rundt krisene

Alt det ovenstående er riktig, men hvis man forsøker å gjøre opp status for dagens EU med utgangspunkt i kriser og konflikt, kommer man sørgelig til kort. Hvordan forklarer man at det er flere tegn til styrket samarbeid enn desintegrasjon? Det gjelder helt sentrale områder som energi, skatt, forsvar og utenriks. Og hvorfor mener stadig flere, hele to tredjedeler av «folk flest», at det er bra at landet deres er med i EU?

Svaret finner man ved å sette en parentes rundt krisene og studere fellesskapet fra en bredere synsvinkel.

Samarbeidet begynte som et fredsprosjekt og ble gradvis et økonomisk, i takt med utviklingen av det indre marked. Dette gjorde EU relativt teknokratisk, illustrert ved at EU-kommisjonen og EU-domstolen spilte sentrale roller i integrasjonen.

Men fra 2000-tallet så vi stadig tydeligere at medlemslandene også ønsket å bruke EU som redskap for å løse mange ikke-økonomiske utfordringer. Dette gjenspeiles i den brede politiske dagsordenen som preger møtene i Brussel i dag. Nå ser vi også tydelig hvordan EU-rådet, der medlemslandene regjerer, og det direktevalget Europaparlamentet er blitt hoveddriverne for videre integrasjon.