I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Ifølge Aftenposten uttalte psykologiprofessor Jordan Peterson dette da han besøkte Oslo 23. oktober: «Jo mer egalitært og rikt et samfunn er, jo større forskjeller er det mellom kjønnene. Dere i Norge har derfor størst ulikheter mellom menn og kvinner. Dette materialiserer seg i arbeidslivet: Menn blir ingeniører, kvinner blir sykepleiere.»

Atle Fretheim er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og Uviten-spaltist i Aftenposten.

 Likestillingsparadokset
Det Peterson viser til er kjent som det norske likestillingsparadokset: Norge er et av verdens mest likestilte land, men har samtidig et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene – er vi blitt fortalt.

Noen dager etter Petersons besøk hadde forskere fra Senter for tverrfaglige kjønnsstudier og CORE – Senter for likestillingsforskning, innlegg i henholdsvis Aftenposten og Dagbladet, der de hevdet at Petersons påstand er feil: Det norske arbeidsmarkedet er ikke spesielt kjønnsdelt, i alle fall ikke i europeisk sammenheng.

Hvor er dokumentasjonen?