Bedre levestandard får befolkningsveksten i verden til å bremse opp. Dette er gode nyheter for klimaet fordi det vil føre til lavere vekst i klimagassutslipp, ifølge forskere.

– Det er en misforståelse at verdens befolkning øker stadig raskere. Befolkningsveksten var sterk på 1800- og 1900-tallet, men den er nå i ferd med å gå over fordi folk har begynt å få færre barn, sier CICERO-forsker og samfunnsgeograf Nina Bergan Holmelin.

– Folketallet i verden kommer på sikt til å stabilisere seg. Den økningen i verdens befolkning som vi ser i dag skyldes hovedsakelig at mange færre barn dør og at folk nå lever lenger enn før, og det gjør at den totale befolkningen kommer til å øke en stund til selv om veksten avtar, sier hun.

For å klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C innen 2100 må vi kutte klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030, ifølge den siste rapporten til FNs klimapanel – den såkalte 1,5-gradersrapporten – som ble publisert 8. oktober.

Rapporten inneholder flere ulike scenarier for hvordan vi kan nå 1,5-gradersmålet. Hvor stor verdens befolkning kan bli, samtidig som målet fortsatt skal være innen rekkevidde, avhenger av alle de andre tiltakene som vil bli gjort.

– FNs klimapanel sier ikke at vi må redusere befolkningsveksten, men at større befolkningsvekst vil føre til at 1,5-gradersmålet blir vanskeligere å nå, dog ikke umulig, sier Robbie Andrew, samfunnsforsker ved CICERO.


Befolkningen har vokst kraftig de siste hundre årene, men selve befolkningsveksten har gått betydelig ned. FN forventer at befolkningsveksten stopper opp i 2100 og da vil det være over 11 milliarder mennesker på jorda.