Nesten ingen land har vedtatt klimakutt som vil føre til global oppvarming på under de to gradene som er slått fast i Paris-avtalen, viser en ny studie. Verstingenes politikk fører til en oppvarming på over fem grader.

Studien, som fredag ble offentliggjort i Nature Communications, har sett på hvordan hvert enkelt lands planlagte kutt i utslipp av klimagasser frem mot 2030 vil påvirke global oppvarming, dersom alle land fulgte samme politikk.

For eksempel har forskerne funnet at dersom alle land i verden gjorde de utslippskuttene som planlegges i Norge, vil verdens temperatur øke med 2,2 grader frem til år 2100.

Det er 0,2 grader over togradersmålet som ble vedtatt i Paris for tre år siden, men klart mer enn de 1,5 gradene oppvarming som FNs klimapanel i oktober sa var nødvendig for å unngå dramatisk endringer.

I forbindelse med studien har forskerne laget et interaktiv kart der man kan se hvordan hvert enkelt lands politikk ville varmet opp verden.