Løgnfabrikker. Faktisk.no har avdekket at det finnes et nettverk av ulike nettsteder som opprettes og legges ned i raskt tempo.

Faktisk er et ikke-kommersielt samarbeid mellom Dagbladet, VG og NRK som skal motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.Forskere har kommet på sporet av hvorfor falske nyheter sprer seg så lett i sosiale medier. Får du være del av et fellesskap med andre,…

Falske nyheter 
Overalt snakkes det om falske nyheter. Men hva er det? Og kanskje like viktig: Hva kan ikke omtales som falske nyheter? Falske nyheter er ikke noe nytt…

Angrepene på mediene er en farlig undergraving av tilliten til samfunnsinstitusjonene. Tilliten til journalistikken og mediene er under de kraftigste angrep jeg kan huske. Fra mektige,…