Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS har vurdert planene for Vind idrettspark, som inkluderer bygging av en flerbrukshall.

Konklusjonen fra helse- og miljøtilsynet er at dette antakelig ikke vil være positivt i et folkehelseperspektiv for Gjøvik kommunes befolkning som helhet.

Rødt-politiker hardt ut mot rapport om flerbrukshall på Vind: – Heldigvis ikke de som skal bestemme dette.

Odd Christian Hagen reagerer kraftig på vurderingen til Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS når det gjelder planene for Vind idrettspark.


Gjøvikregionen helse- og miljøtilsynet om flerbrukshall-debatten: – Vi føler oss veldig misforstått

Debatten om flerbrukshallen på Vind går høyt etter at OA omtalte en høringsuttalelse om hallen fra Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn (GHMT). Tilsynet sier nå at de føler seg veldig misforstått.

I høringsuttalelsen til reguleringsplanen skriver GHMT blant annet at plasseringen av en flerbrukshall utenfor byen kan være uheldig i et folkehelseperspektiv med hensyn til sosial ulikhet i helse.

– Men det betyr slett ikke at vi ønsker å forhindre bygging av flerbrukshallen på Vind, ei heller endre plasseringen. Den er jo bestemt for lengst. Vårt anliggende er å peke på risikofaktorene med hensyn til plasseringen. Vi vil mane til bevissthet rundt hva som kan gjøres for at alle kan komme seg til hallen på enkleste og rimeligste måte året rundt, sier overingeniør Randi Haugen og kommuneoverlege Siri Fuglem Berg.