826 tros- og livssynssamfunn får statsstøtte i Norge. Søknaden fra Helge Lurås kan undergrave den dumsnille ordningen.

Javel, et stunt. Det var min første reaksjon da jeg i romjulen leste at Helge Lurås har stiftet et livssynssamfunn. I Aftenposten fortalte Lurås at han planlegger å søke offentlige midler til det såkalte Ytringsfrihetsforbundet (YFO). Han utelukker ikke at fremtidige inntekter kan gå til nettavisen Resett, der Lurås selv er redaktør.

Hvis dette er et stunt, så kan målet være å avsløre hvor sjenerøse – for ikke å si dumsnille – norske politikere er overfor tros- og livssynssamfunn. Men også hvis initiativet er alvorlig ment, kan det undergrave ordningen. Et lite miljø med en politisk agenda skal altså kunne håve inn penger bare fordi man kaller sin agenda for et livssyn?