De fire partiene som nå har blitt enige om å danne en borgerlig flertallsregjering, har alle stilt krav for å godta en felles plattform. Dette fikk de gjennomslag for å gjøre til regjeringspolitikk i årene som kommer:

KrF har som ventet ikke fått gjennomslag for endringer i abortlovens paragraf 2c, men de har fått gjennomslag for å stoppe fosterreduksjon, såkalt «tvillingabort». Partiet vedtok regjeringserklæringen med knappe to stemmers flertall.