LOs sommerpatrulje hevdet å ha avdekket alvorlige arbeidsforhold for ungdom ved en Gjøvik-bedrift i sommer. Nå har Arbeidstilsynet gitt daglig leder pålegg om overtidsbetaling og utarbeidelse av arbeidsplan.

Datatilsynet har også opprettet en klagesak som er under behandling, fordi ansatte reagerte på kameraovervåking. OA ba om innsyn i Arbeidstilsynets rapport etter tilsynet. I
rapporten slår Arbeidstilsynet slår fast at bedriften ikke har utbetalt overtidstillegg på minimum 40 prosent slik arbeidsmiljøloven krever.

Virksomheten har heller ikke utarbeidet vaktlister/arbeidsplan i henhold til lovens bestemmelser. Arbeidsplanen skal vise hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide.