Det viser den største norske klimarapporten som er laget for Svalbard.

Rapporten beskriver både historisk klimautvikling og framskrivninger for hvordan det sannsynligvis kommer til å bli framover, basert på klimamodeller brukt i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel.

Med fortsatt høye eller middels høye utslipp av drivhusgasser ventes gjennomsnittstemperaturen å stige mellom 7 og 10 grader fram mot år 2100.

Les hele saken

  1. Klimaendringer på Svalbard
    – Informasjon om Svalbard.
    – Klimahistorie, film fra Vox Media.
    – Klimaendringer