Antall unge kriminelle gjengangere økte med over 20 prosent i fjor, viser Oslo- politiets krimstatistikk for 2018.

Vi har vært veldig opptatt av de unge gjengangerne. De har fått mye oppmerksomhet. Det jobber vi mye med, særlig opp mot Oslo-Sør prosjektet vårt, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt.

Han påpeker at det har vært brukt mye ressurser på å ta ut gjengmedlemmer som begår alvorlig kriminalitet. Blir en ungdom under 18 år registrert med fire straffbare forhold eller flere i løpet av et kalenderår, blir vedkommende definert som ung gjenganger.

I Oslo var det 182 unge gjengangere i fjor. Det er en økning på over 20 prosent sammenlignet med 2017. Tar man med Asker og Bærum, hadde Oslo politidistrikt 197 unge gjengangere i fjor.