Kriger og langvarige konflikter skyldes først og fremst at eliter holder dem gående ut fra sine egne interesser.

Skal diplomater og hjelpeorganisasjoner bidra til å skape fred i en voldelig verden, så må de endre fokus. De må flytte blikket vekk fra både økonomisk ulikhet og den populære ideen om at konflikter først og fremst oppstår i dårlig fungerende stater.

I stedet må de få øynene opp for den avgjørende rollen som eliter spiller i verden – mange av dem mer eller mindre skruppelløse mennesker som er rike på både penger og innflytelse.

Organisert vold er noe innflytelsesrike mennesker effektivt kan bruke for å fremme sine egne interesser. Det er ofte disse elitene i samfunnet som både starter og holder vedlike konflikter. Og det er de samme elitene som – kanskje – kan få slutt på krig og konflikter, mener de to forskerne.


Krig og fred


fn.no: Konflikter 
Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive.