I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars kommer FNs arbeidsorganisasjon ILO ut med en rapport om den globale situasjonen for likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet. Trenden har vært positiv sett i et 100-årsperspektiv.

Den nye rapporten fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser at det har vært enorm fremgang for kvinners deltakelse og rettigheter i arbeidslivet siden ILO vedtok de første konvensjonene om kvinner og arbeid i 1919.

Betydelige fremskritt har blitt gjort siste hundre år, men den gode trenden stoppet opp på verdensbasis for 20 år siden. ILO-rapporten hevder at noe av fremgangen innen likestilling i arbeidslivet står i fare for å reverseres.

– Rapporten er enda et varsel om at alle land må prioritere arbeid for likestilling og kvinners rettigheter hvis vi skal klare å nå FNs bærekraftsmål, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Rapporten A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all, samler forskning og data fra ILOs Women at Work Centenary Initiative, lansert i 2013.