Tim Berners-Lee starten en revolusjon da han lagde verdens første nettside. Slik så den ut.

– Vagt, men spennende, var kommentaren fra sjefen da Tim nettopp hadde oppfunnet nettet slik vi kjenner det i dag.

Internett regnes som en av de store oppfinnelsene i historien. Den nevnes sammen med hjulet og dampmaskinen. Selve forbindelsen av datamaskiner stammer tilbake til 1969.

Men det var forslaget om hvordan nettsider skulle fungere, som virkelig fikk fart på revolusjonen.

Fant opp WWW
Forslaget Tim Berners-Lee kom med 12. mars 1989 var hvordan lenker kunne binde sammen tekstsider. Målet var å gjøre deling av informasjon enklere hos forskningsinstitusjonen CERN.

Den første nettsiden kom online i 1991. Selve nettsiden er borte, men har blitt gjenskapt. Her kan du se hvordan den fungerte i datidens nettleser eller i en litt mer moderne variant.