I 2017 bodde nærmere 106.000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne.

Fredag la finansminister Siv Jensen fram stortingsmeldingen ‘Muligheter for alle’, der hun blant annet måtte konstatere at barnefattigdommen har økt de siste ti årene. Siden 2006 har 85 prosent av veksten i antall barn med vedvarende lavinntekt vært blant familier med innvandrerbakgrunn.

Når vi snakker om fattigdom i Norge, et land med svært høy levestandard, handler det stort sett ikke om overlevelse – mat, klær og bolig – men mer om muligheten til å delta på lik linje med resten av samfunnet. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sier barn selv at det verste med å være fattig er at de ikke kan delta på det andre kan.