SSB har en egen statistikk som viser hvor likestilt vi er i Norge. Vi har også en rekke andre statistikker som viser tall fordelt på menn og kvinner.

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, næringsliv og andre områder.

  1. Faktaside om likestilling
  2. Hvordan kan vi måle om kvinner og menn er likestilt?
  3. Publikasjoner om likestilling
  4. Utdanning
  5. Arbeidsmarkedet
  6. Lønn og inntekt


«Dette er kvinner og menn i Norge»

«Dette er kvinner og menn i Norge» gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.