Mandag 6. mai ble Norge gransket i FNs menneskerettighetsråd i Genève, under den periodiske høringen Universal Periodic Review (UPR). Norges forrige UPR-høringer var i 2009 og 2014.

Den norske delegasjonen ble ledet av utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Under utenriksministerens åpningsinnlegg trakk hun fram noe av det regjeringen har gjort for å bedre menneskerettighetssituasjonen de siste fem årene – blant annet om forbedring av politiets avhørsteknikker, hatprat og Norges bruk av tvang i psykiatrien:

– En ny kommisjon skal overse hele lovgivningen som gjelder tvangsmakt i helse- og omsorgssektoren, og vil overlevere en rapport i juni med forslag for å forbedre det eksisterende lovverket, sa utenriksministeren.

Resten av Søreides åpningsinnlegg finner du her. Allerede i morgen vil en FN-rapport om høringen framlegges for UPRs arbeidsgruppe. Deretter har Norge mulighet til å svare på denne. FNs sluttrapport om menneskerettighetssituasjonen i Norge kommer først i september.

De viktigste sakene i forkant av UPR-høringen har vi i FN-sambandet skrevet om her. Menneskerettighetskritikken mot Norge kan du lese mer om på vår temaside.