De som lever i vedvarende rikdom gjennom hele livet, er blant de aller mest isolerte her i landet. Sosiolog Maren Toft har forsket på norske rikinger.

Kjell Inge Røkke brukes stadig som eksempel på at det er mulig å komme seg opp og fram i det norske samfunnet, uten å være født med en sølvskje i munnen.

En av Norges rikeste menn var en skoletaper. Da han begynte på skolen, ringte læreren etter kort tid til mor og sa at Kjell Inge burde tilbake til barnehagen. Dette har Røkke selv fortalt om sin vei fra å være en arbeiderklassegutt fra Molde til å bli næringslivstopp i Oslo. Hans historie er ikke typisk.

Noen blir vinnere
Et fellestrekk med karrierene til dem som sitter på toppen av norsk nærings- og samfunnsliv, er nemlig at de ofte starter med gode kort på hånda. Det er slik de blir vinnere.


Oppgaver (Kilde)
  1. Hvordan blir begrepet «kulturell kapital» forklart i denne artikkelen?
  2. Hvordan har sosiologen Maren Toft forsket på overklassen? Hvilke kilder har hun brukt, hva slags metode?
  3. Hva har Toft funnet ut av om den norske overklassen?
  4. Overklassen lever mest segregert, hevder Toft. Hva mener hun med det?
  5. Hvorfor mener Toft at det er viktig å studere de sosiale forskjellene i Norge?