Dette er serie filmer om Datasikkerhet. Filmene er et sammarbeid mellomavdeling for Informasjonsteknologi og Lærerutdanning på Høgskolen i Østfold.

Innholdet i den første videoenn om datasikkerhet er laget av Tom Heine Nätt, førstelektor på avdeling for Informasjonsteknologi. Innholdet er hentet fra boka «Datasikkerhet – Ikke bli svindlerens neste offer» skrevet av Tom Heine Nätt og Christian F. Heide – www.datasikkerhetsboka.no.