Til tross for massive forbedringer i menneskers evne til å forebygge og behandle dårlig helse, fortsetter forskjellene å øke. Forskningssenteret CHAIN vil finne en løsning på problemet.

– Hva er den første ressursen et barn får når det blir født? Det er det første forskeren Terje Andreas Eikemo spør publikummet i Olavshallen, under the Big Challenge-festivalen i Trondheim.

Svaret er god eller dårlig helse. Terje Andreas Eikemo leder forskningssenteret Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN) som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår og hvordan man kan bedre helsen for alle sosiale grupper.

Eikemo forteller at alle barn trenger god helse for å overleve sine første leveår og oppfylle sitt potensial i livet. – Det er også viktig for land å ha en sunn og bærekraftig befolkning, sier Eikemo.

Mennesker har i utgangspunktet de samme forutsetningene for å ha en god helse, men omstendighetene du er født i har også mye å si.

– Hvis du blir født inn i en fattig familie i et fattig område, er det mer sannsynlig at du vil dø innen dine første fem leveår, enn en som blir født inn i en rik familie, sier Eikemo.