Klassen deres planlegger en utenlandstur. Dere skal selv komme med forslag til reisemål. Derfor lurer lærerne deres på om dere kan lage et nettsted som presenterer reisen og fire forskjellige severdigheter som skal besøkes. I tillegg skal det være litt generell informasjon om reisen/stedet/byen/landet.

Det stilles en rekke krav til nettstedet, og dere må lage en plan for å fordele arbeidet samt sørge for at alle deler blir utført. Sett opp en plan for prosjektet. Planen skal inneholde en framdriftsplan for prosjektet. Hvem gjør hva og beregnet tid. Før dere starter skal dere planlegge arbeidsprosessen. Skrive ned og planlegg gjennomføringen av alle aktiviteter dere kommer på når dere leser og diskuterer oppgaveteksten.  Dokumenter oppgavefordelingen.

Nettsider som skal lages:

 1. Forside som informerer om turen
 2. Reiseopplegg
 3. Presentasjon av severdighetene med både tekst og bilde.
 4. Generell presentasjon av byen/landet med fakta og bilder.
 5. Kontaktside (med skjema)
 6. Om prosjektet (brukergrensesnitt etc.)

Krav til nettstedet:

 • Sidene skal utvikles i atom eller tilsvarende editor
 • Layout: Sidene skal bygges opp ved hjelp av ‘div’ bokser:
  • container-header-meny-innhold-footer
  • Menyen på sidene skal være en ‘cssliste’.
 • Nettstedet skal også ha et egenutviklet bilde/logo.
 • Nettstedet skal inneholde lyd, video og et skjema.
 • Hver nettside skal ha en egen tekst i tittellinja.
 • Hver side skal ha ikoner til sosiale medier som Twitter og Facebook.
 • Alle bilder dere bruker skal bearbeides i en grafikk-editor
  • bildene dere benytter bør være hentet fra nettsider hvor materialet er lagt ut i henhold til lisensbestemmelsene Creative Commons
  • legg inn navn på opphavsperson på bildene
  • tilpass bildene til ‘riktig’ størrelse

Dere skal altså publisere/levere:

 1. Komplett nettsted som tilfredsstiller kravene over.
 2. En av nettsidene skal være informasjon om gruppa og arbeidsprosessen deres.
 3. Nettsidene skal publiseres på elevenes nettsider. det vil si at alle elevene på gruppa skal publisere sidene.

Vurderingskriterier

 • Oppfylle krav til nettstedet (se oppgaven)
 • Logo, utforming og funksjon
 • Tekstinnhold, overskrifter, tydelighet…
 • Navigasjon/meny, funksjon
 • Komposisjon: Fargevalg, bilder, og tekst
  • Tekst: Justering og tilpassing av tekst
  • Bilder: tilpasning på sidene
 • Bildevalg og lisenser
 • Sidens tekniske funksjon i nettleser
 • Mappestruktur
 • Helhetlig inntrykk

Aktuelle lenker: